FKS_header

VÄLKOMMEN TILL FINSKA KEMISTSAMFUNDETS HEMSIDOR

Finska Kemistsamfundet - Suomen Kemistiseura r.f. (FKS) var grundad 1891 och är därmed till sin ålder det nionde kemiska sällskapet i Europa och det elfte i hela världen.

Föreningen har ca. 250 medlemmar. Kemiska Sällskapet i Åbo ingår i FKS som en lokalförening. De andra stora kemiska sällskapen i Finland är Suomalaisten Kemistien Seura r.y. och Kemiallisteknillinen yhdistys - Kemisktekniska föreningen r.f., med vilka FKS har ett starkt samarbete.

Längre hunna studenter kan bli 'yngre medlemmar'. Efter avlagd grundexamen (FM, DI eller motsvarande) byts medlemskapet mot en ordinarie. FKS har haft som policy att även ingenjörer, som har avlagt sin examen vid tekniskt läroverk eller nuv. yrkeshögskola, är välkomna. Medlemsavgiften är 10 euro/år för yngre medlemmar och 63 euro/år får ordinarie medlemmar. Alla medlemmar får tidskriften Kemia-Kemi som medlemsförmån.

Föreningen håller årligen förutom årsmötet och julmötet ett par övriga möten, ofta under industriexkursioner. Dessa ger de yngre medlemmarna ett ypperligt sätt att bekanta sig med ev. framtida arbetsplatser. FKS delar årligen utdet Alfthanska priset åt en färsk doktor för en framstående doktorsavhandling. Prisets storlek år 2016 var 3000 euro.

Aktuellt

Föredrag om medicinalväxter Se presentationen

Fortlöpande ansökan till FKS junior-pris ur Alfthans fond Läs mer...

Kemirelaterat

Kemiföreningar i Norden

Resurscentret

Kemikalendern

Chemistry - All about you

Kemilärarnas resurscentrum

De Kemiska Sällskapen i Finland

Ny organisation efter Kemiska Sällskapet i Finland

Kemiska sällskapet i Åbo

Suomalaisten kemistien seura

Kemiallisteknillinen yhdistys

Fysik- och kemidagarna 2021

Preliminärt datum 19-21.11.2021 Läs mer...

FyKe-dagarna

Adress:
Sekreterare:
Urho Kekkonens gata 8 C 31 | 00100 Helsingfors
Maria Weintraub | sekreterare'a'finskakemistsamfundet.fi | tel. 044-5394125