FKS_header

VÄLKOMMEN TILL FINSKA KEMISTSAMFUNDETS HEMSIDOR

Finska Kemistsamfundet - Suomen Kemistiseura r.f. (FKS) grundades 1891 och är därmed det nionde äldsta kemiska sällskapet i Europa och det elfte äldsta i hela världen.

Föreningen har ca. 250 medlemmar. Kemiska Sällskapet i Åbo ingår som lokalförening i FKS. De andra stora kemiska sällskapen i Finland är Suomalaisten Kemistien Seura r.y. och Kemiallisteknillinen yhdistys - Kemisktekniska föreningen r.f., med vilka FKS har ett nära samarbete.

Studeranden vid högskolor och universitet kan kan bli yngre medlemmar. Efter avlagd grundexamen (FM, DI eller motsvarande) ovandlas medlemskapet automatiskt till ordinarie medlem. FKS har haft som policy att även ingenjörer, som har avlagt sin examen vid yrkeshögskola, är välkomna. Medlemsavgiften är 10 euro/år för yngre medlemmar och 67 euro/år för ordinarie medlemmar. Alla medlemmar får tidskriften Kemia-Kemi som medlemsförmån.

Förutom årsmötet och julmötet ordar föreningen även övriga sammankomster så som temakvällar, kulturellt program eller industriexkursioner. Dessa erbjuder även yngre medlemmar ett ypperligt tillfälle att nätverka eller bekanta sig med eventuella framtida arbetsplatser. FKS delar årligen utdet Alfthanska priset till en nyutexaminerad doktor för en framstående doktorsavhandling.

Aktuellt

Fortlöpande ansökan till FKS juniorpris ur Alfthans fond Läs mer...

Kemirelaterat

Kemiföreningar i Norden

Resurscentret

Kemikalendern

Chemistry - All about you

Kemilärarnas resurscentrum

De Kemiska Sällskapen i Finland

Ny organisation efter Kemiska Sällskapet i Finland

Kemiska sällskapet i Åbo

Suomalaisten kemistien seura

Kemiallisteknillinen yhdistys

Fysik- och kemidagarna

Evenemanget inställt år 2021 Läs mer...

FyKe-dagarna

Adress:
Sekreterare:
Urho Kekkonens gata 8 C 31 | 00100 Helsingfors
Maria Weintraub | sekreterare'a'finskakemistsamfundet.fi | tel. 044-5394125