FKS_header

ADRESSFÖRANDRING

En medlem, som tillåtit Posten att dela ens adressuppgifter med tredje part, behöver i allmänhet inte meddela om adressförändingar till föreningen. Adressuppgifterna synkroniseras i sådana fall automatiskt. Ifall ni ändå märker att er adress är föråldrad kan ni anmäla den nya adressen till föreningens kansli, se kontaktuppgifterna nedan.

Ifall medlemstidningen "Kemia-Kemi" inte delats ut till en medlems adress, kan det vara bra att undersöka orsaken med kansliet. Förutom en föråldrad adress kan det vara att medlemsavgiften i misstag blivit obetald, t.ex. om den kommit via e-post och filtrerats som skräppost. Vi rekommenderar därför varmt att medlemmarna tar i bruk elektronisk fakturering i sin nätbank.

Information om aktuella händelser inom föreningen, t.ex. kommande program, skickas främst ut per e-post. Vi önskar att medlemmarna håller sina e-postadresser uppdaterade, så att informationen når mottagarna så snabbt som möjligt. Det kan vara en god idé att använda en privat e-postadress, som inte är bunden till en tjänst eller studieplats. Kontakta kansliet gällande uppdateringar i e-postadresser.

Kansliets kontaktuppgifter:
 Urho Kekkonens gata 8 C 31
 00100 HELSINGFORS
 tfn. 010 425 6300
 fax 010 425 6309
 e-post: toimisto"a"kemianseura.fi