FKS_header

Föredrag om medicinalväxter 27.4

Den 27 april kl. 18.30 håller Yvonne Holm från Helsingfors universitet ett föredrag om medicinalväxter för FKS medlemmar.

Presentationen sker på distans via Zoom. Länken till tillställningen fås på begäran av sekreterare@finskakemistsamfundet.fi. Ingen förhandsanmälan behövs.

Som uppföljning till presentationen har ett besök till Helsingfors universitets botaniska trädgård i Kajsaniemi inplanerats till den 3 juni. Detta förutsätter naturligtvis att situationen då är sådan att mindre sammankomster är möjliga, och därmed återkommer vi med detaljer i det fall att besöket ordnas.

FKS bokcirkel

Det är något alldeles speciellt som händer med läsupplevelsen när man delar den med andra - speciellt spännande blir det om man får dela läserfarenheter med andra kemister. Trots det rådande pandemiläget går det att ordna bokcirkelträffar tryggt på distans eller i mindre grupper på kansliet på Urho Kekkonens gata i Helsingfors.

Just nu tror vi att bokcirkeln främst kommer att välja populärvetenskapliga böcker, men tillsammans utvecklar vi bokcirkeln till det vi vill ha. Vi träffas ungefär en gång i månaden, men man måste inte delta i alla träffar eller ha läst boken klart för att kunna vara med på en träff.

Bokcirkeln har en egen epostlista, så ifall du vill ha information om kommande möten och böckerna vi läser kan du kontakta sekreterare(a)finskakemistsamfundet.fi för att bli inskriven på listan.