FKS_header

Det Alfthanska priset

Finska Kemistsamfundet (FKS) delar årligen ut "Det Alfthanska priset" för en förtjänstfull forskningsinsats i kemi, biokemi eller kemisk teknologi. Priset kan beviljas för en doktorsavhandling, som har godkänts högst två år före förslagsfristens utgång. Ett syfte med priset är att utgöra en föreningslänk mellan FKS och den yngre generationens kemister.

Priset delas ut vid Finska Kemistsamfundets julmöte i december. År 2023 är prisets storlek 3000 €.Pristagaren förutsätts hålla ett kort anförande om sin forskning på föreningens årsmöte i februari året därpå. En lista över tidigare pristagare finns på FKS nätsida (www.finskakemistsamfundet.fi/alfthanska). Professorer, seniorforskare eller doktorandhandledare vid finska högskolor och universitet får nominera lämpliga kandidater. FKS vill betona att både svenskspråkiga, finskspråkiga och utländska pristagare från finländska universitet har föreslagits och valts.

Vi ber om motiverade förslag till kandidater för "Det Alfthanska priset" för innevarande år. Förslagen med bilagor (elektronisk kopia på avhandlingen, eventuella rekommendationsbrev, kandidatens CV och publikationslista) skickas elektroniskt till adressen alfthan (a) finskakemistsamfundet.fi. Årets förslag bör inlämnas till FKS mellan den första september och den tredje måndagen i oktober. Förslagen kan lämnas in på svenska, finska eller engelska. Om Ni har frågor gällande priset eller önskar nominera en pristagare per post så ber vi er kontakta priskommittén på alfthan@finskakemistsamfundet.fi. 

Förslagen behandlas konfidentiellt av priskommittén. FKS kontaktar pristagaren när hen har valts.

 


Tidigare mottagare av det Alfthanska priset

År Namn Högskola
1984 Markku Räsänen HU
1985 Ingegerd Forsskåhl HU, KCL
1986 Jan Näsman ÅA
1987 Örjan Andersson ÅA
1988 Leif Laaksonen och Dage Sundholm ÅA och HU
1989 Susanna Ranta
1990 Staffan Asplund och Kimmo Himberg ÅA och VTT/HU
1991 Johan Bobacka och Pekka Nortamo ÅA och HU
1992 Sten Engblom ÅA
1993 Jouko Peltonen ÅA
1994 Lars Peter Lindfors ÅA
1995 Ahmad Kalantar-Neyestanaki ÅA
1996 Carita Kvarnström ÅA
1997 inget pris
1998 Nino Runeberg HU
1999 Leena Valmu HU
2000 Susanne Wiedmer HU
2001 Li Tian HU
2002 Monika Österberg HUT
2003 Anneli Malmberg HUT
2004 Anders Bernas ÅA
2005 Patrik C. Eklund ÅA
2006 Kalle Arve ÅA
2007 Maria Wirzenius HU
2008 Michael Patzschke HU
2009 Ville Kaila HU
2010 Sara Rosenberg ÅA
2011 Victor Sumerin HU
2012 Stefan Taubert HU
2013 Marceline Neg Akieh-Pirkanniemi ÅA
2014 Sergio Losilla HU
2015 Sabrina Schmidt ÅA
2016 Ulriika Vanamo ÅA
2017 Didem Şen Karaman ÅA
2018 Teppo Leino HU
2019 Carl-Mikael Suomivuori HU
2020 Wenyang Xu ÅA
2021 Juan Palacios-Ortega ÅA
2022 Kristina Sorochkina HU
2023 Niklas Johansson HU