FKS_header

EN KORT HISTORIA

Finska Kemistsamfundet-Suomen Kemistiseura grundades i Helsingfors den 3 oktober 1891 på initiativ av dr Ossian Aschan och professor Edvard Hjelt vid Helsingfors universitetet samt direktör Ernst Qvist vid Polytekniska Institutet. FKS' historia efter de första 50 åren skrevs av professor Terje Enkvist [1]; se också hans senare artiklar, vilka är citerade i hundraårshistoriken [2].

[1] T. Enkvist, Finska Kemistsamfundets Meddelanden 52 (1943) 45-95.
[2] P. Pyykkö, Kemia-Kemi 18 (1991) 1001-1004.


Glädjande meddelanden

1911  1916  1931  1961  1966  1981  1991  2011 


Annat

Bilder från 120-års jubiléet (PDF)

Prisbelönta bidrag i FKS affischtävling (PDF)