FKS_header

Juniorpris ur Alfthans fond för ett framstående kemirelaterat slutarbete

Finska Kemistsamfundet delar ut ett juniorpris för en förtjänstfull avhandling av högt betyg inom kemi eller närstående ämnen. Prisets storlek är 1000 euro och det utdelas från den Alfthanska fondens medel. Sökanden bör vara medlem i FKS sedan två år tillbaka för att ansökan ska kunna beaktas. Priset kan årligen sökas mellan den första oktober och följande års sista september för avhandlingar som godkänts inom samma tidsintervall. Samtliga ansökningar granskas då ansökningstiden gått ut. Den eventuella pristagaren presenteras på FKS julmöte i december.

Pro gradu -avhandlingar, diplomarbeten eller slutarbeten från finländska universitet, högskolor eller yrkeshögskolor kan stå som grund för ansökningen. Förutom själva avhandlingen ska ett kort ansökningsbrev på högst en sida bifogas. Ur detta bör avhandlingens bedömning samt sökandes bakgrund framgå.

Genom detta pris vill FKS uppmuntra sina yngre medlemmar att ytterligare förkovra sig i sina kemistudier.

Sökanden skickar sin fritt formulerade ansökning samt kopia på avhandlingen till junior-alfthan'a'finskakemistsamfundet.fi. Övriga frågor kan skickas till samma adress.


Mottagare av Juniorpriset ur Alfthans fond 2017-

År Namn Högskola
2021 Henrik Stubb HU
2020 Linda Sederholm Aalto
2019 Linda Idström HU
2018 Pamela Nylund ÅA
2017 Robert Lassfolk ÅA