FKS_header

Juniorpris ur Alfthans fond för ett framstående kemirelaterat slutarbete

Finska Kemistsamfundet delar ut ett juniorpris för en förtjänstfull avhandling av högt betyg inom kemi eller närstående ämnen. Prisets storlek är 1000 euro och det utdelas från den Alfthanska fondens medel. Sökanden ska fortlöpande ha varit medlem i FKS under ett år före ansökningstidens utgång. Ansökan är fortlöpande mellan första oktober och sista september för avhandlingar som godkänts inom samma tidsintervall. Samtliga ansökningar granskas då ansökningstiden gått ut. Den eventuella pristagaren presenteras på FKS julmöte i december.

Avhandlingar på magisternivå, diplomarbeten eller slutarbeten från finländska universitet, högskolor eller yrkeshögskolor kan stå som grund för ansökningen. Förutom själva avhandlingen ska ett kort ansökningsbrev på högst en sida bifogas. Ur detta bör avhandlingens bedömning samt sökandes bakgrund framgå.

Sökanden skickar sin fritt formulerade ansökning samt kopia på avhandlingen till junior-alfthan'a'finskakemistsamfundet.fi. Övriga frågor kan skickas till samma adress.

Genom detta pris vill FKS uppmuntra sina yngre medlemmar att ytterligare förkovra sig i sina kemistudier.


Mottagare av Juniorpriset ur Alfthans fond 2017-

År Namn Högskola
2023 Hugo Åström HU
2021 Henrik Stubb HU
2020 Linda Sederholm Aalto
2019 Linda Idström HU
2018 Pamela Nylund ÅA
2017 Robert Lassfolk ÅA